[[Valerie Plame]]

ConversesSpies & Spy Fiction

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

[[Valerie Plame]]

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1varielle
oct. 23, 2007, 10:56am

Any opinions on her just released autobiography?