Kenneth Arrow has died.

ConversesEconomics

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Kenneth Arrow has died.

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Adaptive_Agent
feb. 24, 2017, 9:46pm

Kenneth Arrow has died.

How much of a genius do you have to be to come up with Arrow’s Theorem, and then be like, “That was fun; I think I’ll take on General Equilibrium Theory now.” !?

Apunta-t'hi per poder publicar