Recommend a more recent book like these?

ConversesSpies & Spy Fiction

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Recommend a more recent book like these?

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1LaRiccia
març 18, 2017, 1:42pm

I loved Victor Cherkashin's Spy Handler and Oleg Kalugin's Spymaster, memoirs of the Cold War era. Anyone know a good, more recent, Russian intelligence service or diplomatic service memoir?

2madonetwo
feb. 10, 2018, 11:44am

Sorry, I am new here. I am a John Le Carre lover so I can't help. Good luck!