What are You Reading - June 2017

ConversesWarships

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

What are You Reading - June 2017

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1surly
juny 24, 2017, 11:16pm

The Lure of Neptune: German-Soviet Naval Collaboration and Ambitions, 1919-1941 has been in the to-read stack far too long. I'm in the mood for a short read.