Macromedia Director MX 2004

ConversesDrawn!

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Macromedia Director MX 2004

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1rjwiderman Primer missatge
gen. 8, 2008, 5:13pm

Hey does anyone use Macromedia Director anymore?
If so, what do you use it for?