Evangeline Walton's Mabinogion retellings in the BAF series

ConversesBallantine Adult Fantasy

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Evangeline Walton's Mabinogion retellings in the BAF series

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

2Crypto-Willobie
maig 2, 2018, 6:14pm

Children of Llyr might have been the first BAF I ever bought (not counting the 'precursors' like Tolkien and Peake). Great book.