Any sci-fi/fantasy fans in Atlanta?

ConversesAtlanta Bibliophiles

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Any sci-fi/fantasy fans in Atlanta?

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Trai
feb. 1, 2008, 8:24pm

I'd love to do a group read with some locals. Perhaps get a thing going to meet every now and then.

If so what books would you have in mind to read?