Dear Tim...

ConversesLibraryThing in Portuguese (Portugal)

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Dear Tim...

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1syrin
oct. 18, 2006, 2:55pm

Thank you, thank you, thank you, thank you!
Or, in our case...

obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado!

2Fantasma
oct. 24, 2006, 10:28am

:)

3timspalding
oct. 24, 2006, 7:10pm

I wasn't going to check Talk this evening. Glad I did.