Discussion : What makes a book dark?

ConversesDark Erotica

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Discussion : What makes a book dark?

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1SassyBrit
abr. 26, 2019, 6:58am

What do you think makes a book dark?

If you're an author of dark romance, what do you feel you MUST include?

Apunta-t'hi per poder publicar