Not Romantic YA?

ConversesRead YA Lit

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Not Romantic YA?

Aquest tema està marcat com "inactiu"—L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1JigmeDatse
jul. 29, 2019, 6:06pm

I am looking for some YA titles which are low/no romance sexuality topics. It seems a lot of the genre has that as a prominent feature. Any suggestions?

2konallis
ag. 1, 2019, 6:37am

Sonya Hartnett's books, perhaps? She has some romance but it's not a major theme.