New Book about Ace Double Mysteries

ConversesAce Doubles

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

New Book about Ace Double Mysteries

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1rgurskey
març 18, 2008, 4:18pm

A new book about the Ace Double Mysteries series will be published by Wildside Press.

http://www.wildsidebooks.com/Double-Trouble-A-Bibliographic-Chronicle-of-Ace-Mys...