New Tournament?

ConversesChess

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

New Tournament?

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1ToddPeperkorn
març 19, 2008, 1:50pm

Anyone interested in a new tournament? I play at chess.com and letsplaychess.com.

Todd

2molbagol
maig 18, 2009, 5:59am

do you still
play?