What books do YOU wish our club would read?

ConversesMyPeopleConnection Book Clubs

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

What books do YOU wish our club would read?

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1mypcjen
Editat: nov. 7, 2006, 10:08pm

Aquest missatge ha estat suprimit pel seu autor.