A good thesaurus

ConversesCan you recommend.....

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

A good thesaurus

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1eromsted
Editat: nov. 12, 2006, 10:56pm

I'm not too happy with my current thesaurus, Bartlett's Roget's Thesaurus. Does anyone have a favorite?