Is BookCrossing.com down?

ConversesBookCrossers

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Is BookCrossing.com down?

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1k00kaburra
jul. 6, 2008, 3:25 pm

For the life of me I cannot get the darn website to load. Internet Explorer refuses to read it.

2k00kaburra
jul. 6, 2008, 3:29 pm

Just kidding. Crisis averted.