What are We Reading During the Week of 8/24/08

ConversesWorld History

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

What are We Reading During the Week of 8/24/08

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1surly
ag. 21, 2008, 10:24am

In the mood for classicist reading so started Constantine the great: the man and his times.