I need a tour guide!!!

ConversesGSLISers @ UofI

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

I need a tour guide!!!

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Grabbag
oct. 5, 2008, 2:48 pm

Aquest missatge ha estat suprimit pel seu autor.

2Katya0133
oct. 5, 2008, 3:31 pm

If you call the GSLIS office, they may be able to pair you up with a current grad student who can show you around. (I know we were sometimes asked to do this while I was there.)

This site also has a more general online campus tour.