Hayek had inflation by the balls

ConversesEconomics

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Hayek had inflation by the balls

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Carnophile
Editat: març 9, 2009, 8:48pm

LT member codyed linked to this pic in the Political Conservatives group:

http://hayekcenter.org/?p=498

Apunta-t'hi per poder publicar