Navy warship arrives where captain held off Somalia

ConversesAboard the Jolly Roger

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Navy warship arrives where captain held off Somalia

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.