All time favourite programming book

ConversesPurely Programmers

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

All time favourite programming book

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1tfhank
gen. 15, 2007, 11:28 am

Aquest missatge ha estat suprimit pel seu autor.