Tools and tool making

ConversesCan you recommend.....

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Tools and tool making

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1burgett7
jul. 1, 2009, 12:54pm

I am looking for a book about the evolution of tools and tool making. Any suggestions ?