Tweet, Tweet

ConversesAfrican/African American Literature

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Tweet, Tweet

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1greytone
jul. 26, 2009, 9:35am

On Twitter you would post a tweet of 140 characters (not words, but characters). Give us 140 characters about an african american book (author or subject) that you love.