Funny jokes

ConversesHumor

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Funny jokes

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Zunker
oct. 14, 2009, 2:27 pm

You can post your funiest jokes Here and I will try to decide the best jokes.