Dead Sea Scrolls

ConversesArchaeology

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Dead Sea Scrolls

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1mnleona
oct. 15, 2009, 2:34 pm

2010 the Science Museum of Minnesota will have the exhibit. I am looking forward to working the area. I did a college paper on them and also have seen the exhibit elsewhere.