Russia's first stealth fighter makes maiden flight

ConversesAerial Warfare

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Russia's first stealth fighter makes maiden flight

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

2dukeallen
feb. 4, 2010, 10:05 am

I say you can see the F-22 influence from some angles. But we are always told the soviets...I mean Russians...never copy designs from the west, it's just *wink wink* a coincidence.