Moon water please. Which flavor?

ConversesAstronomy & Astrophysics

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Moon water please. Which flavor?

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1richardbsmith
març 18, 2010, 5:30pm

"who'd have thought that today we'd be pondering the Moon's hydrosphere?"

http://science.nasa.gov/headlines/y2010/18mar_moonwater.htm?list1361091