Celestron sl130

ConversesAstronomy & Astrophysics

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Celestron sl130

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Barton
maig 17, 2010, 2:29pm

I am also thinking about purchasing the above telescope, any thoughts would be appreciated.