And the Empire built TWO!

ConversesStar Wars Books

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

And the Empire built TWO!

Aquest tema està marcat com "inactiu"—L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

2pazaakshark
juny 18, 2010, 10:50pm

That is hilarous!!! Great article. That Eddie Izzard bit never gets old!