Welcome!

ConversesJewish History

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Welcome!

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1asabel
març 20, 2007, 10:31 pm

Please feel free to discuss any topics related to Jewish History. My current interest is ancient Jewish history. I am a bit frustrated because I keep stumbling on works that seem too biblically informed. "A History of Israel," John Bright, and "Old Testament," Philip R. Davies & John Rogerson.