Caversham Booksellers

98 Harbord Street
Toronto, Ontario, M5S 1G6

Canada

infocavershambooksellers.com

Detalls

Tipus
Bookstorellibres nous
Pàgina web
http://www.cavershambooksellers.com
Compte de Twitter
@cavershambooks
Descripció:
Medium-sized academic bookstore near the University of Toronto's Centre for Addiction and Mental Health that focusses on mental health and other aspects of psychology
Added By
Margalioth
Contactat
No s'hi ha contactat
ID del lloc
24711
Edit Venue
Local reivindicat per pilgermann (què és?)

Interactions

Preferit
Visitat
Cap

Comentaris