Tina's Cafe & Bookshop

Detalls

Tipus
Bookstorellibres nous
Comoditats
wifi, menjar/beguda
Descripció:
Tina's offers books and coffee/sandwiches in a relaxing, spacious environment.
Added By
DonnaMarieMerritt
Contactat
No s'hi ha contactat
ID del lloc
64918
Edit Venue

Interactions

Preferit
Cap
Visitat
Cap

Comentaris